Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Private vegar

Ved tilskot til drift og vedlikehald til privat veg gjeld fylgjande:

 • Som veg reknast vegsystem frå offentleg veg med alle samlevegar og greiner som tener ein eller fleire bustader med fast heilårs busetnad
 • Når det er fleire interesser enn ein husstand til vegen er det krav til veglag med føresegner godkjent av kommunen for utbetaling av tilskot
 • Veglag skal ha leiar, kasserar og eigen bankkonto. Tilskot vert betala til veglaget sin konto
 • Eksisterande ordning med tilskot til ekstraordinær vøling fell bort. Veglaget må legge planar for dette
 • Lengda på veg vert rekna med alle greiner til fast busetnad
 • Lengda som vert grunnlag for tilskot vert redusera med 200 meter for kvar husstand. Lengda kan reduserast for anna industri, næring, kraftproduksjon og liknande med ei lengde som skal stå i høve til omfanget av tiltaket
 • Kommunestyret vedtek kor stort tilskotet skal vere for kvar meter veg i samband med budsjett
Tilskotet gjeld for eit år om gongen. Søknadsfrist er 3. juni.

Søknadsskjema • eBillett
 • Fjellnettverket
 • Val
 • visithaukeli logo
 • visitrauland logo
 • VisitVinje Logo
 • nasjonalparkkommune logo

vinje.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke vinje.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk