Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst
 • Parkeringsløyve for rørslehemma

 • Transportteneste for funksjonshemma (TT-ordning)

  TT- kort

  Generelt

  Tilrettelagd transport (TT) er eit tilbod om dør-til-dør-transport for personar som på grunn av nedsett funksjonsevne eller sjukdom, ikkje kan bruke kollektivtransport.

  Er du funksjonshemma og treng dør-til-dør-transport for å delta i aktivitetar på lik line med alle andre, kan du søkje om TT-kort. Kortet dekkjer ei viss mengd reiser og du betalar ein eigendel for kvar tur. TT-ordninga skal brukast til lokale fritidsreiser, og ikkje til sjuketransport, legebesøk eller andre reiser som blir dekte av folketrygda.

  Meir informasjon om ordninga kan du finne her.

  Vilkår

  Du kan vanskeleg nytte det ordinære kollektivtilbodet i kommunen. 

  Brosjyrer

  Flexirutetilbodet

  Partnarar

  Samferdselsdepartementet har pålagt alle fylkeskommunane å organisere ei ordning med tilrettelagd transport.

  Kontaktavdeling

  Vinje Helse og omsorg, Koordinering- og tildelingskontoret

  Telefon35062554
  E-postplo@vinje.kommune.no
  PostadresseVinjevegen 192, 3890 Vinje
  BesøksadresseVinje helsesenter Inngang B, 1. etasje

  Lovar og retningsliner

  Denne tenesta er ikkje lovpålagd. Sjå fylkeskommunale retningsliner.

  Søknadsprosessen

  Skjema

  Søknadsskjema med skjema for legeerklæring finn du her

  Vedlegg

  Legeerklæring

  Søknadmottakar

  Vinje kommune
  Vinjevegen 192
  3890 Vinje

  postmottak@vinje.kommune.no

  Behandling

  Fylkeskommunen skal innhente dei opplysningane som er nødvendige for å avgjere saka. Deretter blir det gjort eit vedtak. Normalt får du ei grunngjeving samstundes med vedtaket. Du får alltid ei grunngjeving dersom ein meiner at du blir misnøgd med vedtaket. Dersom grunngjevinga ikkje følgjer med, kan du få ho ved å vende deg til fylkeskommunen innan klagefristen for vedtaket går ut.

  Høve til å klage

  Du kan klage på vedtaket innan ein frist på tre veker frå du tok imot vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har gjort vedtaket. I klagen skal du føre opp kva du ønskjer endra i vedtaket og grunngje det. Kommunen vil kunne gje deg rettleiing.

  Du kan klage på vedtaket innan ein frist på tre veker frå du mottok vedtaket.
  Telemark fylkeskommune er frá 01.06.2011 klageinstans for tt-ordninga.
   I klaga skal du føre opp kva du ønskjer endra i vedtaket og grunngje det. Kommunen vil kunne gje deg rettleiing.

 • eBillett
 • Fjellnettverket
 • Val
 • visithaukeli logo
 • visitrauland logo
 • VisitVinje Logo
 • nasjonalparkkommune logo

vinje.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke vinje.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk