Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Villreinforvaltning

Vinje er den største villreinkommunen i landet. Kommunen har areal i fire ulike villreinområde - Hardangervidda, Brattefjell-Vindeggen, Setesdal-Austhei og Setesdal-Vesthei.

Villreinen vert forvalta av eitt villreinutval og ei villreinnemnd i kvart område. Villreinnemndene er underlagt Direktoratet for Naturforvaltning si instruksjonsmynde.

Kvar kommune med areal innafor eitt villreinområde oppnemner eitt medlem m/vara til villreinnemnda. Nemnda vel sjølv leiar og nestleiar (dette går ofte på rundgang mellom kommunane).

Vinje sine medlemer i dei ulike nemndene er:

Hardangervidda medlem: Jon Torvetjønn reinsdyr i fart / vara: Bjørn Skinnarland

Brattefjell/Vindeggen medlem: Bjørn Skinnarland / vara: Torbjørn Berge

Setesdal-Ryfylke medlem: Tone Edland / vara: Agnar Bratland

Setesdal-Austhei medlem: Torbjørn Bjåen / vara: Svein Ekre


Les meir om villreinen

  • eBillett
  • Fjellnettverket
  • Val
  • visithaukeli logo
  • visitrauland logo
  • VisitVinje Logo
  • nasjonalparkkommune logo

vinje.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke vinje.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk