Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Økonomiske fagmidlar i skogbruket

Ynskjer du å auke verdiskapinga i skogbruket? Kva med å ruste opp det eksisterande skogbilvegnettet eller satse meir på skogplanting og ungskogpleie?

Tilskot kan gjevast til alle med meir enn 10 da produktiv skog. 

Desse tiltaka er prioriterte:
Oppgradering av det eksisterande skogsbilveg nettet.  Tilskot kan gjevast med inntil 30 % av godkjent kostnadsoverslag. Søknadsfrist 1. september.

Ungskogpleie – planting.  Tilskot kan gjevast med inntil 30 % av kostnad.  Ingen søknadsfrist, fortløpande handsaming av søknader.

Søknaden skal sendast til:
Vinje kommune
Næringskontoret
3890 Vinje

  • eBillett
  • Fjellnettverket
  • Val
  • visithaukeli logo
  • visitrauland logo
  • VisitVinje Logo
  • nasjonalparkkommune logo

vinje.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke vinje.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk