Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Næringsliv

Målet for næringsarbeidet i Vinje kommune er å tryggje og vidareutvikle eksisterande næringsliv og skape grobotn for nye verksemder.

Kommunen har organisert næringsarbeidet sitt gjennom næringskontoret. Gode samarbeidstiltak er utvikla gjennom fleire år.

Kommunen vil prioritere samarbeidstiltak mellom verksemder som sjølve syner vilje og evne til satsing.
Formannskapet handsamar saker på næringsområdet.

I samfunns- og næringsutviklinga har dessutan Planutvalet- og miljøutvalet ei svært sentral rolle.

  • eBillett
  • Fjellnettverket
  • Val
  • visithaukeli logo
  • visitrauland logo
  • VisitVinje Logo
  • nasjonalparkkommune logo

vinje.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke vinje.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk