Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Tilskot frå Innovasjon Norge

Dersom ein skal utvikle næringsverksemd eller investere i tradisjonelle næringar på sin landbrukseigedom, er det mogleg å søkje om BU-midlar og lån frå Innovasjon Norge.

Vinje kommune har for tida tilsett ein driftsplanleggar - Joachim Skogsrød, som lagar driftsplanar og kan elles hjelpe til med utarbeiding av byggjeplanar og kostnadsoverslag.

Kommunen har og kontakt med byggtenisk rådgjevar og andre som driv med økonomisk rådgjeving i landbruket. Les meir om det her.

Søknaden sendast Vinje kommune
3890 Vinje

Søknadsskjema for BU – midlar

Kommunen kan hjelpe til i samband med søknad - ta kontakt med næringskontoret, tlf. 35 06 23 00.


  • eBillett
  • Fjellnettverket
  • Val
  • visithaukeli logo
  • visitrauland logo
  • VisitVinje Logo
  • nasjonalparkkommune logo

vinje.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke vinje.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk