Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Landbruksvikarordninga

Landbruksvikarordninga er ei kommunal ordning med ein viss del statleg refusjo.

Vinje kommune har eigen landbruksvikar i 60 prosent stilling - Jan Rune Mandt.
Bestill direkte på tlf 917 22 906.


Akutt sjukdom blir prioritert.

I 2016 er desse vekene friveker: 8, 12, 17, 22, 26, 30, 34, 39, 43, 47, 51 - med unntak av akutte situasjonar.
Timesats 

Faktura blir sendt ut gjennom det vanlege kommunale faktureringssystemet og timesatsen for 2015 er fastsett til kr 200,00 Det er i tillegg vedteke å ta kr 100,00 for kvart oppmøte. Det blir framleis ikkje kravd dekking av reiseutgifter. Timesatsen blir endra i budsjettet kvar år.


Utgiftene kan refunderast etter visse reglar som nemnt under avløysarordningane.

 

Andre samarbeidspartnarar for avløysarordningane

Landbrukstjenester Telemark disponerer eigne avløysarar og landbruksvikarar. Kontakt Valborg Lindgren tlf 35 94 38 49 / 994 57 416 eller e-post valborg.lindgren@n-lt.no.

Rekneskapskontor - desse har me fleire av i regionen.

Båe desse alternativa er gode å ha dersom ein treng hjelp i samband med dokumentasjon av avløysarutgifter.

  • eBillett
  • Fjellnettverket
  • Val
  • visithaukeli logo
  • visitrauland logo
  • VisitVinje Logo
  • nasjonalparkkommune logo

vinje.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke vinje.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk