Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Deling av landbrukseigedom

Lov om jord av 12.05.1995 nr 23 (Jordlova) omhandlar mellom anna deling av landbrukseigedom, omdisponering av jordbruksareal og vanhevd. Jordlova § 12 tar for seg deling av landbrukseigedom.

Ein gjer merksam på at deling av landbrukseigedom i dei fleste høva også skal handsamast etter Plan- og bygningslova. I desse høva er vedtaket etter Jordlova difor ikkje endeleg.
  • eBillett
  • Fjellnettverket
  • Val
  • visithaukeli logo
  • visitrauland logo
  • VisitVinje Logo
  • nasjonalparkkommune logo

vinje.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke vinje.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk