Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Næring og landbruk

Målet for næringsarbeidet i Vinje kommune er å tryggje og vidareutvikle eksisterande næringsliv og skape grobotn for nye verksemder. Kommunen skal bidra til nyetablering, utvikling og «knoppskyting» innan næringsgreiner som kan styrke området ytterlegare. Landbruksetaten har ansvar for forvaltningsoppgåver knytt til jordbruk, skogbruk, vilt og fiske, natur og miljøtiltak. På denne sida finn du lenkjer til nyttig informasjon om desse store områda.

Næring og landbruk
  • eBillett
  • Fjellnettverket
  • Val
  • visithaukeli logo
  • visitrauland logo
  • VisitVinje Logo
  • nasjonalparkkommune logo

vinje.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke vinje.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk