Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Kulturminnefondet

Gjennom Kulturminnefondet kan private eigarar få støtte til tiltak for å ta vare på verneverdige kulturminne. Også frivillige lag og foreningar, anten dei eig kulturminne sjølv eller forvaltar det på vegne av andre, kan søke.

Sidan Kulturminnefondet ga sine første tilskott i 2003, har nær 5000 prosjekt fått støtte på til saman 780 millionar kroner. I 2019 delar vi ut over 100 millionar kroner til prosjekt over heile Noreg.

Kva får støtte?

 
Kulturminnefondet støttar tiltak på alle typer faste kulturminner, som hus og bygningar, fartøy, hageanlegg og kulturlandskap. I prioriteringa legg vi vekt på kommunen sine kulturminneplanar, med formål om at eit mangfold av landet sine kulturminner blir tekje vare på og tekje i bruk i framtida for fellesopplevingar, kunnskap og verdiskaping.

Her kan du lese meir prioriteringar og spørsmål.

Løpande søknadsfrist

Tidligare har det vore ein søknadsfrist i året, men frå i år er denne løpande. Det betyr at private eigarar  kan sende inn søknad gjennom heile året til Kulturminnefondet 
Her finn du Kulturminnefondet sin søknadsportal og rettleiing til søknaden.

  • eBillett
  • Fjellnettverket
  • Val
  • visithaukeli logo
  • visitrauland logo
  • VisitVinje Logo
  • nasjonalparkkommune logo

vinje.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke vinje.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk