Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Send oss brev og dokument

Med eDialog kan du trygt sende oss brev og dokument elektronisk sjølv om dei inneheld sensitiv informasjon.

Fordelane med eDialog er fleire:

  • Du sender informasjon gjennom ein sikker kanal
  • Det gir ein sikker identifikasjon av avsendar
  • Innsendt informasjon blir sendt rett i sak/arkivsystemet

Me anbefalar deg difor å bruke eDialog ved sending av dokument til kommunen, også når innhaldet ikkje er sensitivt.
E-post kan fortsatt nyttast for enkle spørsmål.

For å bruke tenesta, må du logge på/autentisere deg ved hjelp av ID-porten.

Her finn du eDialog

Du skal ikkje nytte edialog:

Når me har elektroniske skjema som passar til formålet, til dømes søknad om plass i barnehage, sfo, kulturskule, søknad på stilling osv.


  • eBillett
  • Fjellnettverket
  • Val
  • visithaukeli logo
  • visitrauland logo
  • VisitVinje Logo
  • nasjonalparkkommune logo

vinje.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke vinje.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk