Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Tiltaksovervakingsrapport 2015 for Tokke-Vinje vassområde

Forskrift om rammer for vassforvalting (vassforskrifta) fastset at målet om minst god økologisk tilstand/minst godt økologisk potensial skal vera nådd for alle vassførekomstar innan utgangen av 2021

Den økologiske tilstanden i desse vassførekomstane er basert på eksisterande data, som kan vera mangelfulle. Seinare skal tilstanden kontrollerast gjennom overvaking. 

Det er skilt mellom 3 typar overvaking; basisovervaking, tiltaksovervaking og problemkartlegging.
Basisovervaking er eit nasjonalt ansvar og skal mellom anna kontrollere verknaden av klimaendringar.
Tiltaksovervaking gjeld i fyrste rekke vassførekomstar med risiko for ikkje å nå miljømåla. Overvakinga skal her kontrollere verknaden av tiltak.
Problemkartlegging blir nytta der det er ukjente årsaker til at ikkje miljømåla blir nådd.

Tiltaksovervakinga held fram i 2016.

Meir informasjon om vatn og vassforvalting i området vårt finn du her.

Songavatn
  • eBillett
  • Fjellnettverket
  • Val
  • visithaukeli logo
  • visitrauland logo
  • VisitVinje Logo
  • nasjonalparkkommune logo

vinje.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke vinje.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk