Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Personvern - Informasjonskapslar (cookies)

Dei aller fleste nettsider i dag nyttar seg av såkalla informasjonskapslar eller cookies for å betre brukaropplevinga. Ein informasjonskapsel er ei tekstfil som ved besøk på eller interaksjon med ei nettside blir lagt i nettlesaren din sitt internminne.

Den revidera ekomloven (Lov om elektronisk kommunikasjon) krev at me informerer publikum om bruk av informasjonskapslar (cookies). Den såkalla «cookieparagrafen» seier fylgjande:


§ 2-7b Bruk av informasjonskapsler/cookies

Lagring av opplysninger i brukers kommunikasjonsutstyr, eller å skaffe seg adgang til slike, er ikke tillatt uten at brukeren er informert om hvilke opplysninger som behandles, formålet med behandlingen, hvem som behandler opplysningene, og har samtykket til dette. Første punktum er ikke til hinder for teknisk lagring av eller adgang til opplysninger:
1. utelukkende for det formål å overføre kommunikasjon i et elektronisk kommunikasjonsnett
2. som er nødvendig for å levere en informasjonssamfunnstjeneste etter brukerens uttrykkelige forespørsel.
Ekomloven § 2-7b skal vera med å sikre brukarane sitt personvern på ekomområdet. Bestemminga rettar seg i hovudsak mot personvernkrenkande teknikkar som spionprogram og liknande, og er ikkje meint å innebere noko hinder mot å nytte lovlege teknikkar.
Bestemminga vernar brukaren sitt kommunikasjonsutstyr, ved at det er gjeve eit skjerpa krav om informasjon og samtykke frå brukar dersom det skal nyttast informasjonskapslar. Lagring av opplysningar og handsaming av desse opplysningane er ikkje tillate med mindre brukar er informert om, og har samtykka til, kva opplysningar som blir behandla, kva føremålet med denne behandlinga er og kven som behandlar opplysningane.
Det er altså eit vilkår for bruk av informasjonskapslar at sluttbrukar har samtykka til bruken. Det er avhengig av at det finst klar og tydeleg informasjon tilgjengeleg på den aktuelle nettstaden om kva informasjonskapslar som blir nytta, kva opplysningar som blir behandla, føremålet med behandlinga og kven som behandlar opplysningane, kan samtykke bli gjeve ved at sluttbrukar nyttar ei teknisk innstilling i nettlesar eller liknande i tilfelle der dette er teknisk mogleg og effektivt.
Førehandsinnstilling i nettlesaren om at brukaren godtek informasjonskapslar blir sett på som samtykke. Det er tilstrekkeleg at brukaren samtykker éi gong for det same føremålet. Brukaren skal til ei kvar tid ha moglegheit til å trekke tilbake sitt samtykke.

Kravet til klar og tydeleg informasjon blir sett på som oppfylt når:

  • Informasjonen er lett synleg med ei gong brukar kjem inn på nettstaden. Det vil sei enten ei lenke til informasjon i topptekst, tekstboks på framsida eller som ein «pop-up».
  • Informasjonen inneheld opplysningar om kva informasjonskapslar som blir bruka, kva opplysningar som blir behandla, føremål og kven som behandlar opplysningane.


Me nyttar ikkje informasjonskapslar med tanke på å kartlegge enkeltbrukarar sit bruksmønster eller annan informasjon som vil kunne krenke personvernet.


Ved å nytte heimesida samtykker du i at me kan sette informasjonskapslar i din nettlesar.

Dei fleste moderne nettleserar (Google Chrome, Internet Explorer, Firefox, Safari, Opera, etc.) er innstilt på å akseptere informasjonskapslar automatisk, men du kan sjølv velje å endre innstillingane slik at informasjonskapslar ikkje blir akseptert. Me gjer merksam på at dette vil kunne føre til at heimesida ikkje vil fungere optimalt.Slik kan du slette informasjonskapslar og endre innstillingane i nettlesaren din slik at informasjonskapslar ikkje blir lagra:


Google Chrome

For å slette informasjonskapslar:
1. Klikk på «Innstillinger».
2. Vel «Logg».
3. Klikk på knappen «Slett nettleserdata».
4. I dialogruta merkar du av for dei informasjonstypene du vil fjerne, f.eks. «Slett informasjonskapsler og andre moduldata for nettsteder».
5. Bruk menyen øvst for å velje datamengda du vil slette. Vel «tidenes morgen» for å slette alt.
6. Klikk på knappen «Slett logg».
For å hindre at informasjonskapslar blir lagra i nettlesaren:
1. Klikk på «Innstillinger».
2. På botn av sida, klikk på «Vis avanserte innstillinger».
3. Klikk på knappen «Innstillinger for innhold» under «Personvern».
4. Vel ynskt alternativ under «Informasjonskapsler».
5. Klikk på knappen «Ferdig».

Internet Explorer 9.x og 10.x

For å slette informasjonskapslar:
1. Klikk på verktøy-knappen (ikonet som ser ut som eit tannhjul). Dersom du ikkje ser menyen, trykker du på Alt-tasten på tastaturet for å vise menyane.
2. Vel «Sikkerhet», deretter «Slett leserlogg» i menyen.
3. Fjern merket for «Bevar data for webområder/nettsteder i Favoritter» og for «Informasjonskapsler (og nettstedsdata)».
4. Klikk på «Slett».
Det kan ta fleire minutt å slette bufferloggen.
For å hindre at informasjonskapslar blir lagra i nettlesaren:
1. Klikk på verktøy-knappen (ikonet som ser ut som eit tannhjul). Dersom du ikkje ser menyen, trykker du på Alt-tasten på tastaturet for å vise menyane.
2. Vel «Alternativer for Internett».
3. Vel fana «Personvern».
4. Klikk på knappen «Avansert».
5. Merk av for «Overstyr automatisk håndtering av informasjonskapsler» og vel den innstillinga som passar.

Internet Explorer 8.x

For å slette informasjonskapslar:
1. Klikk på «Sikkerhet». Dersom du ikkje ser menyen, trykker du på Alt-tasten på tastaturet for å vise menyane.
2. Vel «Slett leserlogg».
3. Fjern merket for «Bevar data for webområder/nettsteder i Favoritter» og for «Informasjonskapsler (og nettstedsdata)».
4. Klikk på «Slett».
Det kan ta fleire minutt å slette bufferloggen.
For å hindre at informasjonskapslar blir lagra i nettlesaren:
1. Klikk på «Verktøy». Dersom du ikkje ser menyen, trykker du på Alt-tasten på tastaturet for å vise menyane.
2. Vel «Alternativer for Internett».
3. Vel fana «Personvern».
4. Klikk på knappen «Avansert».
5. Merk av for «Overstyr automatisk håndtering av informasjonskapsler» og vel den innstillinga som passar.

Mozilla Firefox

For å slette informasjonskapslar:
1. Klikk på Firefox-meny.
2. Vel «Innstillinger», deretter «Innstillinger» i menyen.
3. Klikk på «Personvern».
4. Vel «Bruke egne innstillinger for historikk» i nedtrekksmenyen under «Historikk».
5. Klikk på «Vis infokapsler».
6. Trykk på «Slett alle infokapsler».
For å hindre at informasjonskapslar blir lagra i nettlesaren:
1. Klikk på Firefox-meny.
2. Vel «Innstillinger», deretter «Innstillinger» i menyen.
3. Klikk på «Personvern».
4. Vel «Bruke egne innstillinger for historikk» i nedtrekksmenyen under «Historikk». Fjern merket for «Tillat infokapsler».

Safari

For å slette informasjonskapslar:
1. Klikk på «Safari» i hovedmenyen.
2. Vel «Nullstill Safari».
3. Merk av for «Fjern alle nettsteddata».
4. Klikk på knappen «Nullstill».
For å hindre at informasjonskapslar blir lagra i nettlesaren:
1. Klikk på «Safari» i hovedmenyen.
2. Vel «Valg».
3. Vel «Personvern».
4. Merk av for ynskt val under «Blokker informasjonskapsler».

Opera

For å slette informasjonskapslar:
1. Klikk på «Opera» i hovedmenyen.
2. Vel «Innstillinger», deretter «Slett private data» i menyen.
3. Merk av for «Slett alle infokapsler» eller trykk på knappen «Håndter infokapsler» og slett dei du ynskjer.
For å hindre at informasjonskapslar blir lagra i nettlesaren:
1. Klikk på «Opera» i hovedmenyen.
2. Vel «Innstillinger», deretter «Innstillinger» i menyen.
3. Vel fana «Avansert».
4. Vel «Infokapsler» i venstremenyen.
5. Merk av for det som passar og trykk «OK».

  • eBillett
  • Fjellnettverket
  • Val
  • visithaukeli logo
  • visitrauland logo
  • VisitVinje Logo
  • nasjonalparkkommune logo

vinje.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke vinje.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk