Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Nytt tilbod til alle foreldre

Nå lanserer Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet nettstaden foreldrehverdag.no der foreldre kan finne fagleg kvalitetssikra informasjon om korleis dei kan forstå barnet sitt betre.


Foreldrehverdag.no byggjer på kunnskap om barns utvikling og viser korleis foreldre kan støtte barnet i denne. Nettsida inneheld artiklar, filmar og enkle oppgåver. Oppgåvene skaper refleksjon og kan hjelpe lesaren å omsetje kunnskapen til eigen foreldrekvardag. Artiklane handlar om alt frå grensesetting, ros og anerkjenning til syskenkrangel, trass og ungdomstid.

To jenter
  • eBillett
  • Fjellnettverket
  • Val
  • visithaukeli logo
  • visitrauland logo
  • VisitVinje Logo
  • nasjonalparkkommune logo

vinje.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke vinje.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk