Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Kommunal forskrift

Varsel om oppstart av arbeid med kommunal forskrift for motorferdsel i utmark.

Kommunestyret vedtok 15/12-2016 at det skal utarbeidast ei kommunal forskrift for motorferdsel i Vinje kommune. 
I medhald av motorferdselslova §5 set Vinje kommune i gang arbeid med forskrift som skal regulere landing og start med luftfartøy på bestemte stader i utmark og vassdrag og bruk av motorfartøy på innsjøar mindre enn 2 kvadratkilometer. 
Alle kan kome med skriftlege innspel til forskrift. Frist for innspel til kommunal forskrift 30/04-2017.
Vinje kommune kommunevåpen
  • eBillett
  • Fjellnettverket
  • Val
  • visithaukeli logo
  • visitrauland logo
  • VisitVinje Logo
  • nasjonalparkkommune logo

vinje.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke vinje.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk