Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Vinjebarnehagen

I Vinje Kommune har me 4 kommunale barnehagar med lokalisering i Åmot og Vinje, Rauland, Edland og Øyfjell

Barnehagane samarbeider tett om å gje innbyggarane eit best mogleg tilbod gjennom felles satsingsområde, felles kompetanseheving for tilsette og gjennom samordna opptak. Me har eit hovudopptak i mars, og har fortløpande opptak gjennom året ved ledige plassar.

Edland barnehage

Edland barnehage er ein 3 - avdelings barnehage.
Barnehagen ligg i Edland og har gåavstand til skule og skulefritidsordning.
Opningstida er kl 06.45-17.00.

Besøksadresse Storegutvegen 76 
Telefon 35 06 22 90 
Barnehagestyrar Katrine Grindalen - tlf 415 40 655


Edland barnehageRauland barnehage

Rauland barnehage er ein 5 - avdelings barnehage som ligg i sentrum av Rauland.
Småskulen og skulefritidsordning held til i same bygg.
Opningstida er kl 06.45-17.00.

Besøksadresse Raulandsvegen 1747  
Telefon 35 06 22 80
Barnehagestyrar Heidi Rønningen - tlf 906 46 483 

Rauland barnehageØyfjell barnehage

Øyfjell barnehage er ein 1 - avdelings barnehage.
Barnehagen er del av Øyfjell oppvekstsenter, men held til i eige bygg.
Opningstida er kl 06.45-16.30.

Besøksadresse Kyrkjevegen 25
Telefon 35 06 21 85
Assisterande oppvekstsjef Unni Kristensen - tlf 971 76 385

Barnehagen Øyfjell OppvekstsenterÅmot barnehage

Åmot barnehage er ein 5 - avdelings barnehage.
Avdeling Vinje ligg ved Vinjar - besøksadresse Vinjevegen 1439.
Dei 4 andre avdelingane ligg i Åmot - besøksadresse Surgravvegen 30.
Barnehagen har gåavstand til skule og skulefritidsordning.
Opningstida i avdeling Vinje er kl 06.45-16.30, i Åmot kl 06.45-17.00.

Telefon 35 07 20 30
Barnehagestyrar Gerd Lyngstad Kroken - tlf 922 23 893

Åmot og Vinjar
  • eBillett
  • Fjellnettverket
  • Val
  • visithaukeli logo
  • visitrauland logo
  • VisitVinje Logo
  • nasjonalparkkommune logo

vinje.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke vinje.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk