Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Kolonneoppstilling Vågslid

Statens vegvesen har utarbeida detaljreguleringsplan for E134 kolonneoppstilling Vågslid.
I samsvar med § 3-7 og § 12- 10 i plan- og bygningslova legg Statens vegvesen, i samråd med Vinje kommune, reguleringsplanen ut til offentleg ettersyn frå 30. mai til 8. august 2019.

Dokument i saka:

Reguleringsføresegner
Plankart
Planomtale
Naturmiljøvurdering
Risiko-og sårbarhetsanalyse (ROS)

Innspel og merknader kan sendast: 

Statens vegvesen Region sør, postboks 723 Stoa, 4808 Arendal
firmapost-sor@vegvesen.no
  • eBillett
  • Fjellnettverket
  • Val
  • visithaukeli logo
  • visitrauland logo
  • VisitVinje Logo
  • nasjonalparkkommune logo

vinje.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke vinje.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk