Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Klypehjellen massetak


Plan- og miljøutvalet vedtok 24.04.19, sak 19/56, å leggje framlegg til detaljregulering for Klypehjellen massetak ut til offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova §12 – 10.


Planframlegget legg til rette for steinbrot og masseuttak på Klypehjellen, mellom Raushyl og Flothyl vest for Haukeli. 

Planen er i hovudsak i tråd med gjeldande kommunedelplan Vågsli 2017-2028. Areal til masselagring og riggområde er utanfor område for råstoffutvinning i kommunedelplanen. 

Planframlegget kan du òg sjå på Tenestetorget i Åmot, eller du kan kontakte Vinje kommune på telefon 350 62 300. 

I perioden for offentleg ettersyn kan alle kome med skriftlege merknader til Vinje kommune, innan 15.10.2019.


Sjå planframlegget her

  • eBillett
  • Fjellnettverket
  • Val
  • visithaukeli logo
  • visitrauland logo
  • VisitVinje Logo
  • nasjonalparkkommune logo

vinje.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke vinje.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk