Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

KDP Edland/Haukeli 2019 - 2032

Plan- og miljøutvalet vedtok 20.03.2019, sak 19/42, å leggje framlegg til ny kommunedelplan Edland/Haukeli 2019 – 2032 ut til offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova § 11 - 14.
I perioden for offentleg ettersyn kan alle kome med skriftlege merknader til Vinje kommune, innan 09.05.2019.

Planframlegget legg opp til nye område for bustadar-, spreidd bustadbygging- og næring/industri.


Om du har spørsmål til planframlegget, kan du kontakte Vinje kommune på telefon 35 06 23 00. Merknad sendast skriftleg til postmottak@vinje.kommune.no eller Vinje kommune, Vinjevegen 192, 3890 Vinje

  • eBillett
  • Fjellnettverket
  • Val
  • visithaukeli logo
  • visitrauland logo
  • VisitVinje Logo
  • nasjonalparkkommune logo

vinje.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke vinje.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk